Wëllkomm Bienvenue Willkommen Welcome

Save the date : Wäin-Schmaachen 2021


De Comité vun der “Entente des Sociétés Meechtem” prost ob hiert alljärlecht Wäin-Schmaachen dat den 23. August 2020 hätt sollten ofgehalene ginn.

Dir kënnt den 23. August 2020 e gudde Patt bei iise Meechtemer Wënzer an hire Wäistuffe genéissen.

logo_Pundel-Hoffeld

Logo_caves_Schlink                       icone_vinsMoselle

Mir hoffen Eech Alleguerten dat nächst Jaar, Sonndes den 22. August 2021, nees bäi iis um 36. Wäin-Schmaachen begréissen ze kënnen.

De Comité seet och séine Sponsoren e grousse Merci fir déi moralesch Ënnerstëtzung. Iis Sponsore fannt dir ob iisem Internet-Site www.machtum-entente.lu

Passt ob iech ob a bléift gesond!

De Comité vun der Entente des Sociétés Meechtem

Infoen (Detailer) op  info@machtum-entente.lu


Deutsch

france-icone-4359-48Français

grande_bretagne_1606      English

Design : Olivier F. a.k.a. Chtidulux