33. Wäin-Schmaachen 2017

Donneschdeg, 17. August
        19:00 Auer   Vernissage vun der Konschtausstellung
Freideg, 18. August
        17:30 Auer   Rock de Schleek
Sonndeg, 20. August
        10:15 Auer   Wäinseenung a feierlech Mass mat der Chorale Ste Cécile Diekirch
        
        11:30 Auer   Concert Apéritif
        12:00 Auer   Mëttesmenu – Warem Ham, Hunn am Réisleng oder gebaake Muselfësch.
                                                             →Reservatioun Tel.: (+352) 75 02 71
        13:00-20:00 Ouverture vun de Wäinstänn
        15:00 Auer   Cortège vun der Musel op d’Schliikeplaz. 
                             Animatioun mat den «Party Champ’s» (Rol Girres an Jeannot Conter)

 

Gebaake Muselfësch, Grill, Owesmenu.
Konschtausstellung an Hobbykünstler, Amüsement fir Kanner, Sprangschlooss asw…
Kaffisstuff matt Kouch an Taarten an dobäi iin goud Miseler Drëpp

11.00-22.00 Auer Gratis Schëffspassage Meechtem-Nëttel (Nëtteler Kiermes)

 

De Programm vun 32. Wäinschmaachen : hei

Méi Info an Facebook : https://www.facebook.com/events